Jaarverslag 2017

Kerncijfers

in duizend €, tenzij anders vermeld

2017

2016

Financieel resultaat

Netto-omzet

416.426

410.457

Brutomarge

239.495

57,5%

237.107

57,8%

Totale bedrijfslasten

225.070

54,0%

211.072

51,4%

EBITDA1

27.479

6,6%

37.528

9,1%

Bedrijfsresultaat (EBIT)

14.425

3,5%

26.035

6,3%

Nettowinst

9.525

2,3%

19.015

4,6%

Aandeel

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (in 1.000)

21.956

21.956

Dividend per aandeel in €

0,37

0,74

Winst per aandeel in €

0,43

0,87

Verwaterde winst per aandeel in €

0,43

0,86

Koers ultimo verslagjaar in €

13,24

16,90

Ratio's

Solvabiliteit ultimo verslagjaar

44,8%

53,5%

Netto rentedragende-schuld/EBITDA

-

-

Organisatie

Aantal FTE's ultimo verslagjaar

2.849

2.765

Aantal filialen ultimo verslagjaar

1.188

1.206

Aantal m² winkeloppervlakte ultimo verslagjaar

429.210

425.038

MVO2

Aandeel gecertificeerde matrassen (NL / D / AT / CH)

90%

93%

Diversiteit topmanagement

39%

29%

Energieverbruik (in kWh/m²)

63,4

64,7

Klanttevredenheid (eKomi) (NL / D / ES / BE)

8,5

8,4

  1. 1 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, afwaarderingen, amortisatie en boekwaarde desinvesteringen.
  2. 2 In 2017 zijn de doelstellingen herijkt en is de scope van de doelstellingen uitgebreid. Op basis hiervan zijn tevens de vergelijkende cijfers aangepast.