Jaarverslag 2017

Feiten op een rij

in duizend €, tenzij anders vermeld

2017

20161

Doelstelling 2020

Financieel resultaat

Netto-omzet

416.426

410.457

Aandeel van netto-omzet buiten Nederland gerealiseerd

64,2%

66,4%

EBITDA

27.479

37.528

Dividend per aandeel (€)

0,37

0,74

Winkeloppervlakte ultimo verslagjaar (m²)

429.210

425.038

Aantal medewerkers ultimo verslagjaar (FTE)

2.849

2.765

Circulaire economie

Jaarlijkse hoeveelheid in de markt gebrachte matrassen opgehaald via retoursysteem

6%

-

10%

Omzet uit producten met meer dan 25% gerecyclede materialen

9%

-

25%

Omzet bestaande uit verkoop van modulaire producten

-

-

20%

Operationeel afval wat hoogwaardig gerecyled wordt

72%

67%

75%

Veiligheid en kwaliteit

Producten welke getest zijn op luchtkwaliteit (o.b.v. omzet)

90%

93%

100%

Aantal incidenten op het gebied van veiligheid en kwaliteit

1

-

Geen

Klanttevredenheid: score op eKomi (score 0-10, gewogen gemiddelde o.b.v. omzet)

8,5

8,4

9,4

Verantwoord ketenbeheer

Leveranciers die de Code of Conduct ondertekend hebben

98%

-

100%

Aantal strategische leveranciers waar een proactieve samenwerking mee is aangegaan om MVO-criteria te verankeren in het inkoopproces

2

-

16

Tenders van producten en diensten in Nederland waar MVO-criteria zijn meegenomen in de weging

50%

-

100%

Energie en CO2-emissies

Inkoop hernieuwbare energie

48%

65%

100%

Energieverbruik (TJ)

285

-

-10%

CO2-uitstoot (ton)

21.024

-

-10%

Veilige arbeidsomstandigheden

Aantal ongevallen met verzuim2

-

-

Geen

Testen uitgevoerd op luchtkwaliteit3

DC's

Ja

-

Ja

Vrachtwagens

Ja

-

Ja

Filialen

Nee

-

Ja

Training op het gebied van veiligheid gevolgd door werknemers in de logistiek (gemiddeld aantal uren)

2,5

-

4

  1. 1 In 2017 zijn nieuwe focusthema’s bepaald en nieuwe doelstellingen geformuleerd. Daarmee is er op veel indicatoren geen vergelijkbare data beschikbaar voor 2016. Waar beschikbaar is dit opgenomen in bovenstaande tabel. Daarnaast is op verschillende doelstellingen het vergelijkend cijfer aangepast in verband met de uitbreiding van de scope van rapporteren.
  2. 2 Voor 2017 zijn nog geen betrouwbare gegevens beschikbaar. Onze ambitie is om in 2018 over deze doelstelling te rapporteren.
  3. 3 Testen uitgevoerd in NL in DC's (integraal) en vrachtwagens en filialen (steekproefsgewijs).