Jaarverslag 2017

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat

in duizend €

2017

2016

Bruto

Belasting

Netto

Bruto

Belasting

Netto

Winst

14.019

(4.494)

9.525

25.877

(6.862)

19.015

Niet-recyclebaar:

Mutatie herwaarderingsreserve

- door herwaardering grond

-

-

-

-

-

-

Recyclebaar:

Mutatie reserve omrekeningsverschillen

(240)

-

(240)

(184)

-

(184)

Totaalresultaat

13.779

(4.494)

9.285

25.693

(6.862)

18.831