Jaarverslag 2017

Geconsolideerd mutatieoverzicht
eigen vermogen

in duizend €

Totaal

Geplaatst kapitaal

Agio- reserve

Reserve omreke- ningsver- schillen

Herwaar- derings- reserve

Overige reserve

Onver- deelde winst

Stand 1 januari 2016

75.750

439

18.434

1.097

2.812

30.409

22.559

Nettowinst 2016

19.015

-

-

-

-

-

19.015

Overige componenten totaalresultaat 2016

(184)

-

-

(184)

-

-

-

Resultaatbestemming 2015

-

-

-

-

-

22.559

(22.559)

Slotdividend 2015

(10.539)

-

-

-

-

(10.539)

-

Interim-dividend 2016

(7.465)

-

-

-

-

(7.465)

-

Kosten personeelsopties

301

-

-

-

-

301

-

Stand 31 december 2016

76.878

439

18.434

913

2.812

35.265

19.015

Nettowinst 2017

9.525

-

-

-

-

-

9.525

Overige componenten totaalresultaat 2017

(240)

-

-

(240)

-

-

-

Resultaatbestemming 2016

-

-

-

-

-

19.015

(19.015)

Slotdividend 2016

(8.782)

-

-

-

-

(8.782)

-

Interim-dividend 2017

(7.465)

-

-

-

-

(7.465)

-

Overboeking naar overige reserve

-

-

-

-

(15)

15

-

Kosten personeelsopties

268

-

-

-

-

268

-

Stand 31 december 2017

70.184

439

18.434

673

2.797

38.316

9.525