Jaarverslag 2017

Personeel, organisatie en cultuur

Per 31 december 2017 zijn er 2.849 medewerkers (FTE) werkzaam binnen de groep. Eind 2016 waren er 2.765 medewerkers. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een grotere bezetting op de winkelvloer, de groei van het aantal logistieke medewerkers en de uitbreiding van de omnichannel activiteiten van de groep als geheel.

De kwaliteit van dienstverlening en de servicegerichtheid van onze medewerkers bepalen in hoge mate het succes van de winkelformules van Beter Bed Holding N.V. Een klantvriendelijke benadering, een ‘first time right’- en ‘meten is weten’-houding en snelheid van levering zijn cruciaal voor de reputatie en de resultaten. Scholing en ontwikkeling van onze medewerkers op commercieel en operationeel vlak krijgen daarom permanent aandacht. In 2017 is in de Benelux verdere invulling gegeven aan de 360°-beoordelingen.

Zowel het logistieke als het verkooppersoneel wordt getraind in (product)kennis en gedrag. Daarnaast krijgen medewerkers de ruimte om waar nodig individuele trainingen en opleidingen te volgen.

In alle landen worden de managementposities met lokaal personeel ingevuld. Daarnaast streeft de onderneming naar een groter aantal vrouwen in managementposities. Per 31 december 2017 kent de organisatie twaalf vrouwen (39%) op topmanagementposities (2016: 29%).

De Directie hecht nadrukkelijk waarde aan een open en eerlijke communicatie binnen de groep. De 'tone at the top' is daarbij essentieel. De huidige inrichting van de organisatie garandeert korte communicatielijnen en transparantie. De kernwaarden van de cultuur zijn vastgelegd in de gedragscode en laten zich omschrijven als klantgerichtheid (intern en extern), experimenteren, eigenaarschap en samenwerken.