Jaarverslag 2017

Algemeen

In 2017 is, met per land sterk wisselend succes, uitvoering gegeven aan de door Beter Bed Holding vastgestelde strategie ‘From Good to Great 2016-2020’ met als centrale thema’s: klanttevredenheid, retailmarketing, uitbouw van de omnichannel propositie, innovatie en versnelling in de logistieke keten.

De strategie van Beter Bed Holding is gericht op langetermijnwaardecreatie door te streven naar marktleiderschap in alle landen waar de groep opereert. Deze positie probeert zij te bereiken vanuit een omnichannel gedachte, met servicegerichtheid als basis en een sterke, eigen merkenportefeuille en een eigentijds en modern winkelbestand.

Beter Bed Benelux en Beddenreus continueerden de goede ontwikkeling van 2016 en zagen omzet, marge en bedrijfsresultaten verder verbeteren. Dit succes kon worden bereikt door een scala van commerciële activiteiten, gekoppeld aan een substantiële versnelling in de logistieke keten. De organisatie is nu volledig aangepast aan de eisen die aan een moderne omnichannel retailer worden gesteld en kan daarmee nadrukkelijker haar plaats in het domein slapen opeisen. Beter Bed kon haar leidende positie in de hoog competitieve Nederlandse markt verder uitbouwen. Een groot consumentenvertrouwen en een adequate invulling van de strategie gingen daarbij hand in hand. Ook de verdere uitbouw van de online propositie draagt bij aan de langetermijnwaardecreatie.

De omzet van Beter Bed Benelux steeg met 8,8% en zowel in Nederland als in België nam de omzet verder toe. Hetzelfde gold voor Beddenreus in Nederland. De groep blijft streven naar een uitbreiding van het aantal Beter Bed-winkels in België en Beddenreus-winkels in Nederland.

De formules in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland hadden het in 2017 zwaar. Waar in Duitsland in de eerste zes maanden van het jaar een zeker herstel van de omzet zichtbaar werd ten opzichte van de trend in 2016, bleven de omzetten in het derde en vierde kwartaal ver achter door met name een terugval in bezoekersaantallen. In Oostenrijk en Zwitserland was een soortgelijk patroon waarneembaar. In de Duitse bedden- en matrassenmarkt groeit de vraag naar boxsprings. Daarnaast neemt het belang van de ‘pure players’ aan de onderkant van de markt toe. Op beide terreinen heeft Matratzen Concord het afgelopen jaar stappen gezet op weg naar het verwerven van een fair share.

De terugval in het vierde kwartaal werd met name veroorzaakt door leveranciersgerelateerde problemen en de daarmee verbonden negatieve publiciteit, die consumenten ervan weerhielden tot aanschaf van een matras over te gaan. Niettemin werd een aantal belangrijke stappen gezet om de formule eigentijdser te maken. Naast de verbouwing van een groot deel van de winkels mogen de invoering van het nieuwe e-commerce platform en de introductie van boxsprings worden genoemd. Tevens werd het management op meerdere plaatsen aangepast.

Spanje kon de omzetgroei continueren, al is het aantal filialen aan het eind van het jaar licht gedaald. De omzet steeg met 5,6%.

De ontwikkeling van de in 2016 aangekochte formule Sängjätten in Zweden was zeer positief, wat resulteerde in een positieve dekkingsbijdrage in het laatste kwartaal van 2017. De ombouw van de formule naar Beter Bed-format en de introductie van haar merkenportefeuille vormden de basis van dit succes.

In de zomer van 2017 moest worden geconcludeerd dat een winstgevende exploitatie van de formule Literie Concorde in het zuiden van Frankrijk op de korte tot middellange termijn onwaarschijnlijk was. Daarop is besloten de formule te sluiten, hetgeen eind 2017 is geëffectueerd.

Samengevat heeft de groep over 2017 een omzet van € 416,4 miljoen behaald, een stijging van € 5,9 miljoen (1,5%) ten opzichte van het vorig jaar. De omzetontwikkeling in vergelijkbare winkels bedroeg -0,4%.

2017

2016

Mutatie

Omzet (in € miljoen)

416,4

410,5

1,5%

Brutomarge (in € miljoen)

239,5

237,1

1,0%

EBITDA (in € miljoen)

27,5

37,5

-26,8%

Nettowinst (in € miljoen)

9,5

19,0

-49,9%

Aantal winkels

1.188

1.206

-1,5%

Aantal medewerkers (FTE)

2.849

2.765

3,0%

De brutomarge daalde licht en is uitgekomen op 57,5% (2016: 57,8%). De daling vond met name haar oorzaak in het toegenomen omzetaandeel boxsprings en bedtextiel. Daar stonden verbeterde inkoopcondities, een wijziging in de verkoopmix en assortiments- en productvernieuwing tegenover.

De kosten stegen met € 14,0 miljoen naar € 225,1 miljoen. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door hogere marketingkosten, de uitbouw van de omnichannel organisatie en de verdere professionalisering van de diverse backofficeafdelingen. Daarnaast stegen de afschrijvingskosten, door met name de investeringen in winkelverbouwingen in Duitsland. De hogere omzet bij Beter Bed Benelux bracht hogere logistieke kosten met zich mee. Ook is een bedrag van circa € 2 miljoen aangewend voor herstructurering.

Het bedrijfsresultaat over 2017 daalde met 44,6% naar € 14,4 miljoen (2016: € 26,0 miljoen). Als percentage van de omzet daalde de EBITDA naar 6,6% (2016: 9,1%). De nettowinst bedroeg € 9,5 miljoen (2016: € 19,0 miljoen); een afname van 49,9%.

Het aantal winkels daalde in 2017 met 18. Eind 2017 exploiteerde de groep 1.188 winkels in zeven landen.